ကိုယ်၌သူတပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်း သူတပါး၌ပြုကြလော့။

Jan 26, 2021    David Lah    Glorious Day

More From Glorious Day Series

FOCUS မမှားပါစေနဲ့။
Sep 20, 2020    David Lah    Glorious Day
ချည်နှောင်ခြင်းများကို ချိုးဖျက်မည့်သူ
David Lah    Glorious Day
ပေးတတ်ခြင်း
David Lah    Glorious Day
ဘုရားသင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာကို တန်ဖိုးထားပါ။
David Lah    Glorious Day
ရွေးချယ်မှု
Feb 3, 2021    David Lah    Glorious Day
လွတ်‌မြောက်ခြင်းမှ စိုးစံခြင်းသို့
Feb 13, 2021    David Lah    Glorious Day
သင့်မှာကျန်တဲ့အရာနဲ့ ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်
Feb 24, 2021    David Lah    Glorious Day
သင့်အတွေးအခေါ်် ကိုပြင်ပါ။
Feb 25, 2021    David Lah    Glorious Day
အားယူ၍ရဲရင့်ပါ။
David Lah    Glorious Day
အောင်မြင်စေသော ဘာသာစကား။
Mar 4, 2021    David Lah    Glorious Day
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း
Mar 9, 2021    David Lah    Glorious Day
ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့သောသူများသို့
Mar 15, 2021    David Lah    Glorious Day