နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားပါ။

Dec 29, 2021    Pastor David Lah
D.M.I Fellowship | Bible Study
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
အားလုံးကိုပါ၀င်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။