DMI Fellowship | Sunday Service | 25July2021

Jul 25, 2021    Pastor David Lah
#PastorDavidLah
#DMISUNDAYSERVICE

ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာ
What pleases God
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း ၆း၆-၈

ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၇း၉-
သုတ္တံကျမ်း ၂၃း၂၆
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅း၁၃
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅း၄၃-

မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း ၆း၆-၈

၁- တရားသဖြင့်ပြုခြင်း။
၂- ကရုဏကိုနှစ်သက်ခြင်း။
၃- နှိမ့်ချသောစိတ်ရှိခြင်း။