ဘုရားသခင်၏မူလအကြံအစည်

Aug 21, 2021    Pastor Myat Nay
#PastorMyatNay
#ဝိညာဉ်အစာတ‌စ်နေ့တာ

ဘုရားသခင်၏မူလအကြံအစည်
God's original purpose

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃း၈-၁၀
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၄း၃
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၃း၂၅

More From ဝိညာဥ်အစာ တစ်နေ့တာ

မှာထားတော်မူသောဘုရားစကား
Aug 26, 2021    Pastor David Lah
သင့်မှာရှိတဲ့အရာကိုသင်ဘာလုပ်မလဲ?
Aug 24, 2021    Pastor David Lah
ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်း
Aug 23, 2021    Rev. Dominic Dim
တိုက်ထောင့်အထွဋ်ဖျားသို့
Aug 20, 2021    Pastor David Lah
ကျေးဇူးတော်၌တည်နေကြလော့
Aug 19, 2021    Pastor David Lah
ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ | 18 August 2021
Aug 18, 2021    Sayarma Pearl
ရဲရင့်သောစိတ်နဲ့ဘုရားအထံတော်သို့တိုးဝင်ပါ
Aug 17, 2021    Pastor David Lah
ငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏
Aug 16, 2021    Pastor David Lah
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောသောစကားသည် အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
Aug 14, 2021    Pastor David Lah
ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တန်ခိုး
Aug 13, 2021    Pastor Nuam Nuam
ငါသည်သင့်ကိုမစွန့်သင့်ကိုအလျှင်းပစ်၍မထား
Aug 12, 2021    Pastor David Lah
ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ
Aug 11, 2021    Sayarma Pearl